fbpx

ЛЕЖАИ

ФРАНЦУСКИ, ЛАТОФЛЕКС И SPRINGBOX

Сите производи се достапни во боја и штоф по сопствен избор.
Лежај СОФИЈА
Д: 200x160 / 200x180
Лежај НОРА
Д: 200x160 / 200x180
Лежај НАНИ
Д: 200x160 / 200x180
Лежај ЈОАНА
Д: 200x160 / 200x180
Лежај ЛУКСОР
Д: 200x160 / 200x180
Француски лежај АПОЛОН
Д: 190x160 / 200x160
Француски лежај АРЕС
Д: 190x160 / 200x160
Француски лежај АРТЕМИС
Д: 190x160 / 200x160
Француски лежај АЛИСА
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај 651
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај АНИТА
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај БОЛЕРО
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај КЛАРА
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај НЕЛА
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај МАРТИНА
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај СТИЛ
Д: 190x140 / 190x150 / 190x160 / 190x180
200x140 / 200x150 / 200x160 / 200x180
Француски лежај НАДА
Д: 190x160 / 200x160
SpringBox лежај ДРИМ
Д: 200x160 / 200x180
Масивен лежај АТЛАНТА
Д: 200x160
Лежај МАСИВ
Д: 200x160 / 200x180

Латофлекс и тапациран душек. Слободен избор на боја од нашите штоф карти.